Cung cấp hạ tầng thiết bị phần cứng:

Cung cấp hạ tầng thiết bị phần cứng:

• Tư vấn hạ tầng, thiết bị phần cứng phù hợp với nhu cầu khách hàng
• Cung cấp sever, đường truyền đáp ứng theo yêu cầu.