Ngoài khu vực trong nhà, FlipSide Market có thêm khu ngoài trời để sử dụng sản phẩm như Galaxy Tab S9 series, hay tính năng chụp hình bằng camera trước của Z Flip5.

Mô hình trải nghiệm này của Samsung lần đầu được triển khai. Trước đó, Samsung và các hãng smartphone thường cho người dùng trải nghiệm thiết bị tại các cửa hàng bán lẻ của mình.Source link

By toannhm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *