Tôi thấy nhiều công ty trả lương hậu hĩnh cho kỹ sư prompt, tôi cũng muốn đi học nhưng không biết bắt đầu từ đâu?

Sau khi đọc bài Kiếm nghìn USD mỗi năm nhờ chat với AI, tôi tìm hiểu và thấy nghề ngày rất mới, không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, ai cũng có thể học và trở thành chuyên gia. Tuy nhiên ở Việt Nam, tôi chưa thấy chương trình đào tạo nào liên quan đến prompt.

Xin hỏi tôi học prompt nên bắt đầu từ đâu, có thể tự học hay cần tham gia các khóa đào tạo và có cần phải giỏi tiếng Anh để nói chuyện với AI không? Xin cảm ơn!

Độc giả Thành Công
Source link

By toannhm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *