Tôi làm công việc sáng tạo nội dung, cần một máy tính cấu hình tốt, thiết kế đẹp nhưng khó chọn laptop mạnh với 20 triệu đồng.

Qua tìm hiểu, các laptop tầm giá này cấu hình chỉ ở mức khá, không sử dụng được để dựng video nặng như 4K với nhiều hiệu ứng. Tuy nhiên, mua máy để bàn cũng bất tiện, không linh động khi có việc cần ra ngoài, dù cũng không thường xuyên. Tôi nghiêng về PC hơn nhưng cũng không rõ mua lúc này có hợp lý, giá linh kiện hiện đã dễ chịu chưa? Xin các độc giả có kinh nghiệm giúp đỡ.

Độc giả Trần Văn Hy
Source link

By toannhm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *