Giá điện mặt trời từng đạt tới 300 USD mỗi watt nhưng hiện nay đã giảm rất nhiều, trong khi hiệu suất biến quang năng thành điện năng tăng lên.Source link

By toannhm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *