Thứ hai, 26/6/2023, 15:01 (GMT+7)

Tôi thường chỉ đeo một bên tai nghe trong các cuộc họp, nói chuyện điện thoại hoặc nghe nhạc.

Đeo tai nghe hầu hết thời gian trong ngày nhưng tôi chủ yếu chỉ đeo một bên để vẫn giao tiếp được với mọi người. Lâu dần thành quen nên nghe nhạc hay xem các video trên mạng cũng chỉ cần một bên tai. Tôi không rõ thói quen sử dụng này có gây hại đến tai không và dùng như vậy thì tai nghe có dễ bị hỏng hay không?

Độc giả Minh Hiền

Source link

By toannhm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *