Tôi có thói quen chỉ tắt điều hòa bằng điều khiển, nhưng chồng tôi cho rằng làm như thế vẫn gây lãng phí điện.

Chồng tôi nói tắt máy điều hòa chỉ bằng remote là chưa đủ vì nguồn điện cung cấp cho máy vẫn hoạt động và tiêu tốn một lượng điện nhất định. Do đó, cách hiệu quả nhất là bấm nút Off trên điều hòa, thay vì chỉ dùng điều khiển.

Tuy nhiên, điều hòa nhà tôi treo khá cao nên mỗi lần bật tắt như vậy sẽ cần phải đứng trên ghế khá bất tiện. Theo các bạn, có cần phải tắt trên máy mỗi khi ra khỏi nhà cả ngày như chồng tôi nói không?

Độc giả Trần Mai Anh
Source link

By toannhm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *