Camera chính có độ phân giải 50 megapixel và camera phụ 0,8 “chấm” đo độ sâu trường ảnh, tương tự các đối thủ. Các nhà sản xuất smartphone gần đây có xu hướng giảm số ống kính và tăng chất lượng cảm biến của camera chính.

Máy tập trung vào khả năng chụp đêm, chân dung hỗ trợ AI. Chất lượng ảnh ở mức khá. Khi chụp xoá phông trong điều kiện thiếu sáng, các vùng chuyển nét chưa tốt, khả năng xử lý cân bằng trắng chưa chuẩn trong điều kiện ánh sáng phức tạp.Source link

By toannhm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *